Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODPADY - WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ DOTYCHCZAS USLUGI W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY imię, nazwisko/nazwa firmy (NIP): ……………………………………………………………………………&hell

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek

Stara Kamienica, dn.14.02.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłosił trzeci nabór wniosków w ramach pro

Konsultacje społeczne

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ DEBATĘ „Nasza gmina nasz region” Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy 20.11.2012 r. (wtorek) godzina 17.00 Zagadnienia: IZERSKA WIEŚ – propozycje do koncepcji zagospodarowania turystyczne

„Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest

„Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest” WARTOŚĆ ZADANIA  

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o.

Informacja dotycząca powołania Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółki z o

Zatrzymaj banner przewijany