Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej.

OGŁOSZENIE O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej Wójt Gminy Stara Kamienica realizując uchwałę nr XXIII.158.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 lipca 2016r. zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie...

OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Barcinek

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie miejscowości Barcinek zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złom, itp.

OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie miejscowości Stara Kamienica zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych

OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Wojcieszyce

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że na terenie miejscowości Wojcieszyce zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Wojcieszyce

SZANOWNI PAŃSTWO Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniach od 17 listopada 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku prowadzone są ponowne konsultacje społeczne w celu poznania Państwa opinii o proponowanych nazwach ulic w miejscowości Wojcieszyce Do udziału w ponownych konsultacjach zapraszamy osoby mieszkające w Wojcieszycach, właścicieli...

Zatrzymaj banner przewijany