Podatki i opłaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

stawki podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.194.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.193.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.10 ust.1 i 2 i art...

stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.192.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany