Podatki i opłaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki podatku rolnego na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/119/2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

Stawki podatku leśnego na 2012 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr

Zatrzymaj banner przewijany