Konkurs 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………………….. (data i miejsce złożenia oferty wypełnia organ administracji publicznej)

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert

Stara Kamienica, dnia 24 lutego 2012r.

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert

Stara Kamienica, dnia 21 lutego 2012r.

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, A. Propagowanie i Rozwijanie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

Zatrzymaj banner przewijany