Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2012 zobacz archiwum »

Oferta realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OFERTA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

…………………………………………..

         (data i miejsce złożenia oferty

wypełnia organ administracji publicznej)

 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. NR 234, poz. 1536)                                   REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 (rodzaj zadania publicznego 2))

 

Rywalizacja na macie dzieci i młodzieży należących do ULKS „Karkonosze”

w Starej Kamienicy

 (tytuł zadania publicznego)

 

w okresie od 01.10.2012  do 31.12.2012       

 

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIAPUBLICZNEGO 1)

 

PRZEZ

: GMINA STARA KAMIENICA

(nazwa organu zlecającego)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2012 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 994
28 marca 2012 14:50 Adam Spolnik - Dodanie załącznika [oferta_wyjazdy.docx] do dokumentu.
28 marca 2012 14:49 Adam Spolnik - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl