Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2012 zobacz archiwum »

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert

                                                                       Stara Kamienica, dnia 21 lutego 2012r.

 

 

WYNIKI

I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU PRZEZ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

W dniu 17 lutego 2012r.  Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Adam Spolnik – przewodniczący komisji
 2. Mirosława Dziubek
 3. Dorota Łazarewicz

rozpatrzyła oferty w ramach „ I Otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe”.

 

Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej Wójt Gminy dokonał następującego podziału środków finansowych ogłoszone w Postanowieniu Wójta Gminy Nr 6 z dnia 21 lutego 2012r.:

 1. „Prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie” – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze – 500,00 zł (pięćset złotych)
 2. „Prowadzenie działalności Zespołu Ludowego „Rybniczanki” w Rybnicy” – Stowarzyszenie Zespół Folklorystycznych Rybniczanki – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)
 3. „Organizacja imprezy sportowej „Zaprzęgi w Starej Kamienicy VIII edycja” na terenie Gminy Stara Kamienica” – Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości IZERY – 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)
 4.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet - A” – ULKS Karkonosze w Starej Kamienicy – 2.500,00zł (dwa tysiące pięćset złotych)
 5. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportów walk: zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny oraz zapasy kobiet - C” – ULKS Karkonosze w Starej Kamienicy – 1.500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych)
 6. „Dni Rybnicy” – Towarzystwo Przyjaciół Rybnicy – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
 7. „Udział LKS „Juvenia” Rybnica w systemie stałych rozgrywek i zawodów sportowych” – Ludowy Klub Sportowy JUVENIA Rybnica – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych)
 8. „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” -  MLKS „WOSKAR” – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)
 9. „Pobudzanie aktywności sportowej wśród dzień i młodzieży” Towarzystwo Sportowe „Kamienica” w Starej Kamienicy – 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych)
 10. Towarzystwo Sportowe „Kamienica” w Starej Kamienicy – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2012 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1127
28 marca 2012 12:41 Adam Spolnik - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl