Samorządowe 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ z dnia 22.11.2010r. WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Stara Kamienica

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Stara Kamienica sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Starej Kamienicy.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA Do Rady Gminy Stara Kamienica

protokoł z dnia 22.11.2010 r. z wyborów do Rady Gminy Stara Kamienica

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stara Kamienica sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Starej Kamienicy. I. Dla wyboru Rady Gminy Stara Kamienica utworzono 8 okręgów wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stara Kamienica

O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 28 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stara Kamienica w wyborach zarządzonych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r.o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okregu nr 3

O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 3 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Stara Kamienica bez głosowania w okręgu nr 3 Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowancyh listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAREJ KAMIENICY z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stara Kamienica zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejm

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Stara Kamienica zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza...

Informacja GKW o losowaniu składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Bracinku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 2 listopada 2010 r. w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z prawidłowym zgłoszeniem kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

Zatrzymaj banner przewijany