Samorządowe 2010

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 3 listopada 2010 r.

 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Stara Kamienica zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Starej Kamienicy podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Stara Kamienica zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 20

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W 2014 ROK

Numer 21

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW VIOLA PIETRZAK

Numer 22

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI" W STAREJ KAMIENICY

Numer 23

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA BARCINKA

Numer 24

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFIA ŻURAWSKA

Numer 25

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHROMIEC - ANTONIÓW

Numer 26

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ SPYCHALSKI

Numer 27

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTUR JĘDRZEJEWSKI

Numer 28

– KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYBNICY

Numer 29

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNADETY JUSZCZAK

Numer 30

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMI SWOI

Numer 31

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONTYNUACJA ROZWOJU

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

(-)Bożena Sawicka

     

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 1114
05 listopada 2010 08:08 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany