Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Samorządowe 2010 zobacz archiwum »

Uchwała GKW w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kopańcu.

                                                           Uchwała

                      Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy

                                     z dnia 05 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany składu  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kopańcu

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 1 a oraz ust. 6  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 176 poz. 1190) postanawia, co następuje:

 

                                                                 §   1

 

Odwołuje się Anetę Niemiec ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kopańcu w związku ze złożeniem w dniu 05 listopada 2010 r. rezygnacji z udziału w pracach komisji.

 

                                                                 §  2

 

Po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na członka komisji dokonanego przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców „RAZEM DLA REGIONU” powołuje się Magdalenę Wojno w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3    w Kopańcu.

                                                                 §  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca

                                                                          Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                 (-)   Bożena Sawicka

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 902
05 listopada 2010 13:45 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl