Azbest

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o dofinansowanie usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica. Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłosił nab&oa

„Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest”

Gmina Stara Kamienica informuje, że realizacja zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest” – z obiektów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Stara Kamienica jest dotowane na podstawie umowy nr 195/D/OZ/JG/2017 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska...

Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest

Gmina Stara Kamienica informuje, że realizacja zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest” – z obiektów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Stara Kamienica jest dotowane na podstawie umowy nr 185/D/OZ/JG/2016 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska...

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica Wójt Gminy Stara Kamienica uprzejmie informuje, że Wojewódzki Fu

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 września 2011 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Stara Kamienica usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Stara Kamienica usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

Zatrzymaj banner przewijany