Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Nabór wniosków o dofinansowanie usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica

INFORMACJA

dot.   dofinansowania do realizacji usługi polegającej na  demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Stara Kamienica.

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  ogłosił  nabór wniosków w  ramach  Konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018,

W ślad za tym Wójt Gminy planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o dofinansowanie  zadania pn.: „Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica  z wyrobów zawierających azbest”.

W przypadku odstąpienia WFOŚiGW od w/w naboru lub niezakwalifikowania się Gminy do w/w programu, Wójt Gminy informuje, iż  zadanie nie będzie realizowane.

Osoby, które są  zainteresowane usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości  proszę o przedłożenie do Urzędu Gminy Stara Kamienica  w nieprzekraczającym  terminie do dnia  31 stycznia 2018 r.  wniosku wraz niezbędnymi załącznikami.

Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy tel. 75 75 14 301.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Wilczyńska
Ilość wyświetleń: 174
08 stycznia 2018 12:41 Izabela Wilczyńska - Dodanie załącznika [informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 12:40 Izabela Wilczyńska - Dodanie załącznika [informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest_i_miejscu_ich_wykorzystani a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 12:40 Izabela Wilczyńska - Dodanie załącznika [ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl