Azbest

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 września 2011 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Stara Kamienica usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.

Zarządzenie Nr 50/2011

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 19 września  2011 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Stara Kamienica usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), a także realizując zadania zawarte w „Programie oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”- przyjętego Uchwałą Nr LIX/361/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10.11.2010 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się zasady realizowania przez Gminę Stara Kamienica usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica , finansowanej ze środków udzielonych w formie dotacji celowej                     ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Powiatu Jeleniogórskiego  o brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2011 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 971
04 października 2011 10:18 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_doc.doc] do dokumentu.
04 października 2011 10:16 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany