Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

I. Zadanie finansowane w ramach:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- Budżetu Gminy Stara Kamienica

II. Zakres zadania:

- wykonanie ok. 10 000 m sieci wodociągowej;

- budowa pompowni wody;

- wykonanie ok. 11 000 m sieci kanalizacji sanitarnej;

- budowa przepompowni ścieków;

III. Wykonawca:

Konsorcjum utworzone przez podmioty:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. – LIDER

z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o. – PARTNER  

z siedzibą w Sady Dolne 16, 59-420 Bolków

IV. Wartość zadania:

W wyniku procedury przetargowej podpiana została w dniu 14.08.2013 r. umowa z wykonawcą na kwotę 6.837.817,43 zł .

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony Umowy  rozliczać się będą kosztorysem powykonawczym w formie

obmiarowo-ryczałtowym, którego podstawą sporządzenia będzie faktyczny obmiar  robót  dla   poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego.

V. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.05.2015 r.

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2015 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 772
31 marca 2015 09:21 Mariusz Marek - Dodanie zdjęcia [22.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2015 08:14 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl