Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  realizowanej w ramach projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowości Wojcieszyce" . Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej              z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie  – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W wyniku realizacji Projektu na terenie miejscowości Wojcieszyce  umożliwiono przyłączenie się ok. 1100 mieszkańcom do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Trwają prace związane z  przejmowaniem sieci do eksploatacji.

 wartość końcowa projektu

 Wartość projektu: 7 433 781, 32 PLN

 Wysokość dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 000 000,00 PLN

 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 2 015 000,00

zakładane rezultaty/produkty:

Długość sieci kanalizacyjnej: 10 316,7 m

Długość sieci wodociągowej: 11 098,1 m

 Budowa pompowni wody - 2 szt.

 Budowa przepompowni ścieków- 1 szt.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2015 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 519
09 lipca 2015 12:34 Sylwia Domańska - Mośko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl