PROW

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej realizowanej w ramach projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce" . Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie –...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

I. Zadanie finansowane w ramach: - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budżetu Gminy Stara Kamienica II. Zakres zadania: - wykonanie ok. 10 000 m sieci wodociągowej; - budowa pompowni wody; - wykonanie ok. 11 000 m sieci kanalizacji sanitarnej; - budowa przepompowni...

Zatrzymaj banner przewijany