Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 7 lutego 2006r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Wojcieszyce
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80, póz. 717, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr XIII/75/03 z dnia 29 września 2003r. zmieniającą uchwałę Nr IV/14/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce, obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Wojcieszyce, położonego w gminie Stara Kamienica
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w terminie do dnia 28.02.2006 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1480
12 marca 2008 20:54 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany