Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu zabudowań Gospodarstwa Rolnego Hodowla Koni w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA
z dnia 20 marca 2006 r.


w sprawie umorzenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu zabudowań Gospodarstwa Rolnego Hodowla Koni w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej

Na podstawie art. 32 ust.2 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627z p.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

W dniu 20.03.2006r. Wójt Gminy Stara Kamienica, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze oraz Starosty Jeleniogórskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Jeleniej Górze, umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu zabudowań Gospodarstwa Rolnego Hodowla Koni w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu w siedzibie urzędu – Stara Kamienica 41,58-512 Stara Kamienica, pokój nr 4, w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 375.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
2. na tablicach informacyjnych w m. Rybnica,
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica – www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1504
12 marca 2008 20:54 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany