Konkurs 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XV.100.2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Ewelina Maciuszonek, Tel 75 75 14 301, e-mail: emaciuszonek@starakamienica.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2016 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 621
01 lutego 2016 16:01 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [druk_sprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2016 16:01 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2016 16:00 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany