Program współprcy na 2015 (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok. Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2014 z dnia 15.12.2014r. poddaje pod konsultacje...

Zatrzymaj banner przewijany