Program współprcy na 2015

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2014  z dnia 15.12.2014r. poddaje pod konsultacje społeczne projekt rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 17.12.2014 do 24.12.2014 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Starej Kamienicy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres it@starakamienica.pl.

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Stara Kamienica

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Magdalena Jabłońska – inspektor ds. rozliczeń publiczno-prawnych oraz ewidencji księgowej projektów unijnych, (75) 75 75 14 277, fax (75) 75 14 337.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jabłońska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 979
17 grudnia 2014 14:24 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [formularz_opinii.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2014 14:22 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2014 14:21 (Adam Spolnik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany