Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

informacja o przetargach

 

 

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu przetargu

 

Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) informuje,  że w dniu 10 sierpnia  2017 roku zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

 

  1. 1.   lokal użytkowy nr 3 w Starej Kamienicy 62, działka nr 92/3 o pow. 0,1998 ha;
  2. 2.   lokal mieszkalny nr 2 położony w Barcinku nr 8, działka nr 48/4 o pow. 0,1303 ha;
  3. 3.   działka nr 150/5  o pow. 0,13 ha w Barcinku (niezabudowana);
  4. 4.   działka nr 176/1 o pow. 0,10 ha w Starej Kamienicy (niezabudowana);

Przetargi odbędą się   w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica

dnia  14 września  2017 roku

o godz. ad1- 1000; ad 2-  1100; ad 3-  1300; ad 4-  1400

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej:     www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75- 75-14-149.        

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2017 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 272
10 sierpnia 2017 13:42 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [stara_kamienica_dz_1761_iii__przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 13:42 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [lokal_3_stkam62_iii__przetarg_nieograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2017 13:41 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [lokal_2_barcinek_8__iv_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl