Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Starej Kamienicy 147O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym w Starej Kamienicy nr 147,   w granicach działki nr  318/3 o pow. 0,1462 ha.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I piętrze budynku i składa się z :pokoju – 9,0m2                        i kuchni – 6,3 m2.Łączna powierzchnia 15,3 m2. Ubikacja sucha wspólna na podwórku. Lokal do remontu. Udział w częściach wspólnych 11,17%.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta kw nr JG1J/00088015/6.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 24M,U – obszary istniejącej zabudowy usługowej i mieszkaniowej – do zachowania

 

  • Cena wywoławcza wynosi        -  8.000,00 zł  zwolniona z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                     -     1.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 04 lipca  2017 roku         o godz. 1100.

 

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców gminy Stara Kamienica.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu –  ograniczenie w przetargu umożliwi zakup lokalu mieszkańcom gminy.

.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia   30 czerwca 2017 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500,
  • złożenie w sekretariacie urzędu (pok. nr 16), w terminie do dnia 30.06.2017r. pisemnego zgłoszenia uczestniczenia w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości  400,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin poprzednich przetargów: 14.11.2016r; 22.12.2016r; 21.03.2017r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  01 czerwca 2017 roku.

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 263
01 czerwca 2017 09:34 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl