Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Starej Kamienicy 147O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym w Starej Kamienicy nr 147,   w granicach działki nr  318/3 o pow. 0,1462 ha.

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku i składa się z :pokoju – 9,3 m2                       i kuchni – 8,6 m2. Łączna powierzchnia 17,9 m2. Do lokalu przynależy komórka i pom, strychowe o łącznej pow. 24,5 m2.  Ubikacja sucha wspólna na zewnątrz budynku. Udział   w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu – 30,95%. Lokal do remontu.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta kw nr JG1J/00088015/6.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 24M,U – obszary istniejącej zabudowy usługowej i mieszkaniowej – do zachowania

 

  • Cena wywoławcza wynosi         -  17.000,00 zł  zwolniona z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                        -     2.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 04 lipca  2017 roku            o godz. 1200.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości  480,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  01 czerwca 2017 roku.

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 290
01 czerwca 2017 09:40 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl