Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

Informacja - wykaz nr 03/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA  21 CZERWCA 2016 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 03/16 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  OBEJMUJĄCY:

 

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

394/55

0,09 ha

Rybnica

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 394/50

2.

318/3

0,1462 ha

Stara Kamienica 147/2 – lokal mieszkalny nr 2

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Stara Kamienica

3.

318/3

0,1462 ha

Stara Kamienica 147/1- lokal mieszkalny nr 1

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnego najemcy

4.

309/5

0,2363 ha

Barcinek 55c/5 – lokal mieszkalny nr 5

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnego najemcy

5.

309/5

0,2363 ha

Barcinek 55c/9 – lokal mieszkalny nr 9

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnego najemcy

6.

379

0,15 ha

Stara Kamienica 78/4 – lokal mieszkalny nr 4

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz aktualnego najemcy

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r.1774 z późn.zm. ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  75 75-14-149.

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2016 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 499
21 czerwca 2016 12:27 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [wykaz_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2016 12:25 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl