RPO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

budynek oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zrealizowany został projekt pn. ,, Budowa s

Zatrzymaj banner przewijany