RPO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec

budynek oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

zrealizowany został projekt pn.

,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie

różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Gminy Stara Kamienica.

 

Całkowita wartość projektu – 33 807 383,40 PLN

Wkład środków  z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego  - 22 300 397,15 PLN

 

 

W ramach projektu wybudowano :

- 24,4 km sieci wodociągowej,

- 24,8 km sieci kanalizacyjnej,

- oczyszczalnię ścieków;

- stację uzdatniania wody w Kopańcu;

- stacja uzdatniania wody w Kromnowie ( obszar Wola);

- stacja uzdatniania wody w Starej Kamienicy

- pompownia wody w Kromnowie.

 

 

 

Eksploatacją nowopowstałej infrastruktury zajmie się Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o., w której do końca 2011 roku zatrudnienie znajdzie 6 osób w tym 3 kobiety.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie 4.2 ,,Infrastruktura wodno – ściekowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego                          na lata 2007-2013”.

Zdjęcia

oczyszczalnia ścieków - ciąg technologiczny
budynek stacji uzdatniania wody w Starej Kamienicy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-12-2014
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2014 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1660
30 grudnia 2014 13:06 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2014 13:06 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2014 13:01 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany