Pracownicy młodociani

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Od 1 września...

Zatrzymaj banner przewijany