Konkurs 2014 (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica w dniu 06.05.2014 r. ogłasza Na podstawie art. 13 ust.1 i us

Postanowienie Wójta Gminy Stara Kamienica o przyznaniu dotacji

Postanowienie Wójta Gminy w załączniku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 r przez organizacje pozarządowe w Gminie Stara Kamienica

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica w dniu 20.01.2014 r. ogłasza Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) otwarty konkurs...

Zatrzymaj banner przewijany