Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

LII /304/10 - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2009 rok. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

U c h w a ł a Nr LII /304/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2009 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o LII /304/10 - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2009 rok. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. »

L/300/10 - w sprawie poręczenia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr L / 300 /10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie poręczenia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie. Na podstawie art.18, ust.2 pkt 9...

czytaj więcej o L/300/10 - w sprawie poręczenia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie. »

L/299/10 - w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie odtworzenia rejsów statkami pasażerskimi po Jeziorze Pilchowickim.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr L / 299/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie odtworzenia rejsów statkami pasażerskimi po Jeziorze Pilchowickim. Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Gminy Stara...

czytaj więcej o L/299/10 - w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie odtworzenia rejsów statkami pasażerskimi po Jeziorze Pilchowickim. »

L/298/10 -w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

U c h w a ł a Nr L / 298/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8...

czytaj więcej o L/298/10 -w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. »

L/297/10 - wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na 2010 r.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr L/297/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.,...

czytaj więcej o L/297/10 - wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na 2010 r. »

XLIX/295/10 - w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XLIX /295/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr...

czytaj więcej o XLIX/295/10 - w sprawie zamiany nieruchomości. »

XLIX/294/10 -w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kromnów.

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XLIX /294 /10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kromnów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr...

czytaj więcej o XLIX/294/10 -w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kromnów. »

XLIX/293/10 -w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopaniec

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XLIX /293 /10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopaniec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142,...

czytaj więcej o XLIX/293/10 -w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopaniec »

Realizacja: IDcom.pl