Komunikaty

Informacja Wójta Gminy Stara Kamienica -wykaz nr 02/12

I N F O R M A C J A

       WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA                                    05 KWIETNIA 2012 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/12 – NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY:

 

 

Lp.

Nr ewid.

Nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży

1.

45/5

0,1150 ha

Chromiec 19, lokal mieszkalny nr 1

bezprzetargowo

 

2.

45/5

0,1150 ha

Chromiec 19, lokal mieszkalny nr 2

bezprzetargowo

 

3.

448/2

0,0648 ha

Stara Kamienica

Zamiana gruntów

4.

43/1

0,06 ha

Wojcieszyce

sprzedaż  w trybie przetargowym

5.

44/7

0,01

Wojcieszyce

sprzedaż  w trybie przetargowym

6.

392/2

0,08 ha

Mała Kamienica

dzierżawa na okres 1 roku

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: stara-kamienica.bipgmina.pl

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

             

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2012
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 999
05 kwietnia 2012 13:10 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_wg__wykaz.doc] do dokumentu.
05 kwietnia 2012 13:10 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [wykaz_nr_22012.doc] do dokumentu.
05 kwietnia 2012 13:09 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany