Komunikaty

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Wodociąg i Kanalizacja sanitarna dla wsi Wojcieszyce w zakresie przekroczenia drogi krajowej nr 3 w km 474+005 na działce nr 422/2 obręb 0010 Wojcieszyce

 

Stara Kamienica, 29.03.2012r.

RRG.OŚ.7627/  1-4 /2012

 

Informacja

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Wodociąg i Kanalizacja  sanitarna dla wsi Wojcieszyce  w zakresie przekroczenia  drogi krajowej nr 3 w km 474+005 na działce    nr 422/2 obręb 0010 Wojcieszyce

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.03.2012r. na wniosek inwestora: Gminy Stara Kamienica wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: Wodociąg i Kanalizacja  sanitarna dla wsi Wojcieszyce  w zakresie przekroczenia  drogi krajowej nr 3 w km 474+005 na działce    nr 422/2 obręb 0010 Wojcieszyce

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Górze,  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 12,  w godz. od 730 do 1430;   tel. (075) 75 14 301.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2012 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 695
30 marca 2012 10:42 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany