Komunikaty

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec - art. 11

Stara Kamienica, dnia 28 lutego 2012 r.OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec


Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr VI/33/11 z dnia 24 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w terminie: do dnia 20.03.2012r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                    Wójt Gminy Stara Kamienica

                                                                 Wojciech Poczynek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Wajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2012 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1166
28 lutego 2012 08:54 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_vi_33_11__suikzp_starakamienica.doc] do dokumentu.
28 lutego 2012 08:53 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany