Aktualności

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ” w Gminie Stara Kamienica

RRG.OŚ.7627/3-30/2011/3/2014                                                                             Stara Kamienica, 22 sierpnia 2014r.

 

ZAWIADOMIENIE

 o przedłużeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej  na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ”   w Gminie Stara Kamienica

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),

- zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu  w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów  w gminie Stara Kamienica” na wniosek  European Resources Polska   Sp. z o. o  zostaje przedłużone do 30.09.2014 r.

 

Wydanie decyzji administracyjnej w ustawowym terminie jest niemożliwe z powodu nieobecności wykwalifikowanej kadry związanej z  pobytem na urlopie.

Otrzymują:

  1. European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław przez radcę prawnego

Krzysztofa  Bukowskiego z Kancelarii Bukowski Doradztwo Prawne i Obrót Nieruchomościami,

ul. Katowicka 39/516, 45-061 Opole

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA

ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

  1. Regina Domańska

Sołectwo Mała Kamienica

  1. Marcin Chlebowski

Sołectwo Antoniów

  1. Natalia Król

 

  1. Kornelia i Jakub Sarwas

 

  1. Pozostałe strony postępowania - poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      /-/ Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2014 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 606
22 sierpnia 2014 12:16 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany