Komisja Rozwoju Gospodarczego Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego należą m. in. sprawy:
1) opiniowanie i ocena realizacji planów zadań inwestycyjnych, programów, modernizacji oraz remontów w gminie,
2) wizytowanie zaplanowanych do realizacji zadań oraz wydawanie opinii w ich ważności i celowości,
3) opiniowanie projektów zadań budżetowych gminy w zakresie utrzymania dróg, działalności ochotniczych straży pożarnych, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym,
4) opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
5) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie,
6) opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego.
7) opiniowanie projektów uchwał oraz pism,
8) opiniowanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego

Czlonek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 124620
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Zatrzymaj banner przewijany