Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego (2014 - 2018)

Informacje

Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego należą m. in. sprawy:
1) opiniowanie i ocena realizacji planów zadań inwestycyjnych, programów, modernizacji oraz remontów w gminie,
2) wizytowanie zaplanowanych do realizacji zadań oraz wydawanie opinii w ich ważności i celowości,
3) opiniowanie projektów zadań budżetowych gminy w zakresie utrzymania dróg, działalności ochotniczych straży pożarnych, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym,
4) opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
5) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie,
6) opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego.
7) opiniowanie projektów uchwał oraz pism,
8) opiniowanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 111084
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Realizacja: IDcom.pl