Przetargi - archiwum

Ogłoszenie przetargu na na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą Kopaniec - I etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA

58-512 STARA KAMIENICA 41

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

Kopaniec I etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  od  1 września 2008 r  do  31 październik 2008 r.  

 

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pokój nr 4, w dni robocze w godz. 800-1400 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.

 

CENA DOKUMENTACJI SIWZ – 15 PLN (przelew, gotówka)

 

Uprawnionym  do kontaktu z oferentami jest: Referat Rozwoju Gminy,                                          

Wiesław Kędroń i Mariusz Marek  tel. 075 75 14 375

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną poprzez umieszczenie  nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adres Wykonawcy oraz napis: PRZETARG „Kopaniec I etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”   należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy 41, pokój nr 16 ( sekretariat) lub przesłać na powyższy adres.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia -  22 sierpnia 2008 r. do godz. 1200.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI w dniu   22 sierpnia 2008 r. o godzinie 1205

  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, w sali konferencyjnej ( pokój nr 23) 

 

 

KWOTA WADIUM – 1 500 PLN

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE(%)

  1. Cena – 80%
  2. Termin realizacji- 20%

 

 

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

      01.08.2008 r.

                                                                                               Wójt Gminy

 

/-/  Wojciech Poczynek

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-08-2008
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2008 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2644
01 sierpnia 2008 12:25 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2008 12:24 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2008 12:23 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany