Przetargi - archiwum

Ogłoszenie przetargu - remont mostów na drogach gminnych o numerach: 214/2, 190, 528, 560, 553 oraz obiektów mostowych nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA

58-512 STARA KAMIENICA 41

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

Remont mostów na drogach gminnych o numerach: 214/2, 190, 528, 560, 553,

oraz obiektów mostowych nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  od  01 lipca 2008 r  do  28 listopada 2008 r.  

 

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pokój nr 4, w dni robocze w godz. 800-1400 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.

 

CENA DOKUMENTACJI SIWZ – 15 PLN ( przelew, gotówka)

 

Uprawnionym  do kontaktu z oferentami jest: Referat Rozwoju Gminy,                                          

Wiesław Kędroń i Mariusz Marek  tel. 075 75 14 375

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną poprzez umieszczenie  nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adres Wykonawcy oraz napis: PRZETARG Remont mostów na drogach gminnych o numerach: 214/2, 190, 528, 560, 553 oraz obiektów mostowych nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy 41, pokój nr 16 ( sekretariat) lub przesłać na powyższy adres.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia -  20 czerwca 2008 r. do godz. 1300.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI w dniu   20 czerwca 2008 r. o godzinie 1305

  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, w sali konferencyjnej ( pokój nr 23) 

 

KWOTA WADIUM – 1 500 PLN

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE(%)

  1. Cena – 90%
  2. Termin realizacji- 10%

 

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                              30.05.2008 r.

 

Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Wojciech Poczynek       

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30-05-2008
Dokument wytworzony przez: Mariusz Marek
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2008 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2085
30 maja 2008 08:25 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
30 maja 2008 08:24 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany