Program współprcy na 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 57/2015 z dnia 5.11.2015r. podda

Zatrzymaj banner przewijany