Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Numer: 506514-N-2017 Data: 11/05/2017 -Ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku w Starej Kamienicy- renowacja części piwnic

Ogłoszenie nr 83626 - 2017 z dnia 2017-05-16 r.
Stara Kamienica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 506514-N-2017
Data: 11/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stara Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41, 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tak ((podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp))

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2017 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 215
16 maja 2017 12:36 Ewelina Maciuszonek - Dodanie załącznika [2__siwz__modyfikacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 12:36 Ewelina Maciuszonek - Usunięcie załącznika [2__siwz__modyfikacja.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 12:25 Ewelina Maciuszonek - Dodanie załącznika [2__siwz__modyfikacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl