Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2007 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2007 ROK

 

Uchwałą nr IV/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara    Kamienica na 2007 rok  w następujących wysokościach:

 

·         Dochody – 12.361.771 zł

·         Wydatki    12.013.032 zł

 

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

 

·         Przychody -  20.200 zł,

·         Wydatki     -  23.320 zł.

 

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 18 stycznia 2007 r., Zarządzeniem  nr 4/2007.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1.    decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,

2.    pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych

3.    pozyskania środków z Unii Europejskiej

4.    wprowadzenia wolnych środków za 2006 rok

5.    wprowadzenia środków z tytułu pożyczek i kredytów

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 21  zmian, z tego :

§  12 zmian – uchwałami Rady Gminy,

§   9  zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian  budżet gminy Stara Kamienica  na dzień 31.12.2007r. wynosił:

 

v  Po stronie dochodów – 11.740.650 zł

v  Po stronie wydatków  -  12.649.883 zł

 

 

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Stara Kamienica została przedstawiona w tabelach I-VII. Wykonanie zadań  założonych w budżecie na 2007r. zostało zawarte w części opisowej

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2008 07:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1175
16 maja 2008 07:29 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
16 maja 2008 07:29 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
16 maja 2008 07:27 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany