Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Programy Regulaminy zobacz archiwum »

Konsultacje społeczne projektu „ Programu Ochrony Środowiska    dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017-2020  z perspektywą do 2024r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu „ Programu Ochrony Środowiska    dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017-2020  z perspektywą do 2024r. 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stara Kamienica

o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska

 dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024r.

  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska   (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 519) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)    informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych: - projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

1.      Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, 58-512 Stara Kamienica 41, pok. nr 16 w dniach i  godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Gminy Stara Kamienica http://stara-kamienica.bipgmina.pl/, w zakładce ochrona środowiska

  1. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać za pomocą formularza  zgłaszania uwag i opinii do 28.12.2017r.
    • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Starej Kamienicy,  58-512 Stara Kamienica 41
    • ustnie do protokołu w siedzibie urzędu gminy
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: sekretarz @starakamienica.pl
  2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy   Stara Kamienica.
  3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)                                                    uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                            /-/ Zofia Świątek

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 07:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska-Mośko
Ilość wyświetleń: 213
08 grudnia 2017 07:36 Sylwia Domańska-Mośko - Dodanie załącznika [konsultacje_spoleczne__formularz_zglaszania_uwag.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 07:24 Sylwia Domańska-Mośko - Dodanie załącznika [2017pos_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_ostateczna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 07:14 Sylwia Domańska-Mośko - Dodanie załącznika [201712__pos_po_uwagach_starostwa_ostateczna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl