Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi - sprzedaż nieruchomości zobacz archiwum »

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 106/4 w Kopańcu
O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

 Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 106/4 o pow.0,75 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr JG1J/00080736/0.Nieruchomość jest wolna od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Nieruchomość niezabudowana, w skład której wchodzą klasy gruntu "Bz" o pow. 0,75 ha.                    Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, dostęp z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec  nieruchomość położona jest na terenie  o  symbolu 8US – sport, rekreacja i turystyka.

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę na okres trzech lat , z przeznaczeniem na cele rolne.

 

  • Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi - 225,00 zł
  • Wadium wynosi                                       -          30,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia 23  marca  2018 roku               o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane      z dzierżawą przedmiotowej nieruchomości.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt dzierżawcy.

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  15 lutego 2018 roku.

 

 

       

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 571
16 lutego 2018 11:35 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl