Konkurs 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr IV.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015rok, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Magdalena Jabłońska, Tel 75 75 14 277, e-mail: jablonska.m@vp.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jabłońska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2015 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1176
02 stycznia 2015 15:22 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [druk_sprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2015 15:21 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2015 15:20 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany