Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wybory do Sejmu i Senatu RP 9-10-2011 r. zobacz archiwum »

Zarządzenie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 51/2011

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 19 września 2011

 

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

 

                   Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz § 8 ust. 6  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

p o w o ł u j ę :

 

§ 1

Obwodowe komisje do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w składzie ujętym w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

 

                                             

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2011 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Szeląg
Ilość wyświetleń: 673
19 września 2011 14:47 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_nr_51.doc] do dokumentu.
19 września 2011 14:46 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl