Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

I N F O R M A C J A

       WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA                                    12 MAJA 2008  ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/08 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

1.   lokal mieszkalny nr 3 w Starej Kamienicy 54, dz. nr 80/2;

2.   lokal użytkowy w Starej Kamienicy nr 38, dz. nr 75 ;

3.   pomieszczenia gospodarcze  w Starej Kamienicy  nr 38, dz. nr 75;

4.   działka nr 347, 348 i 349  o pow. 0,66 ha w Kopańcu;

5.   działka nr 91/1 o pow. 0,2683 ha w Starej Kamienicy;

6.  działka nr 28 o pow. 1,56 ha w Starej Kamienicy.

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

WYKAZ DOSTĘPNY JEST DO WGLĄDU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY, POKÓJ NR 3, TEL.  (075) 75-14-149.

 

          Wójt Gminy

(-) Wojciech Poczynek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3190
12 maja 2008 12:40 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
12 maja 2008 12:39 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
12 maja 2008 12:38 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl