Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:„ Sieć wodociągowa ze stacją uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 17 kwietnia 2008r.

 

w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 „ Sieć wodociągowa ze stacją uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”

 

Na podstawie art. 32, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2008r., Nr 25, poz. 150)

 

Wójt Gminy Stara Kamienica podaje  do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez firmę BIOKLAR Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków, Jarosław Podolski z siedzibą w Jeżowie Sudeckim przy ul. Klonowej 13, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

„ Sieć wodociągowa ze stacją uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”

 

Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

             

 W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zgłaszania uwag           i wniosków w powyższej sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 18 kwietnia 2008r. do dnia 09 maja 2008r. włącznie.

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu                 w siedzibie urzędu – Stara Kamienica 41,58-512 Stara Kamienica, pokój nr 2,                 w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 337.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Mała Kamienica,
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2008 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 4162
21 kwietnia 2008 08:14 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
21 kwietnia 2008 08:12 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany