Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2018 zobacz archiwum »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016.1817)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2017.1257) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XL.256.2017 z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Kamila Wajda , Tel 75 75 14 301,

 e-mail: k.wajda@starakamienica.pl

 

Data wytworzenia dokumentu: 15.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Wajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 336
15 stycznia 2018 12:05 Mariusz Marek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 12:05 Mariusz Marek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 12:05 Mariusz Marek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl