Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2017 zobacz archiwum »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVII.177.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Kamila Wajda, Tel 75 75 14 301, e-mail: rrg5@starakamienica.pl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2017 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 315
19 stycznia 2017 13:50 Mariusz Marek - Dodanie załącznika [druk_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 13:49 Mariusz Marek - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 13:49 Mariusz Marek - Dodanie załącznika [druk_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl