Aktualności

Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy ogłasza nabór uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest pokonanie bariery komunikacyjnej poprzez zdobycie prawa jazdy kategorii B, ponadto podniesienie samooceny, podniesienie wiary we własne możliwości, nabycie umiejętności autoprezentacji, a także nabycie kwalifikacji zawodowych.

W 2009r. projekt \"Od szkolenia do zatrudnienia\" skierowany jest do 12 mieszkańców gminy Stara Kamienica w wieku aktywności zawodowej, o różnej płci, poziomie wykształcenia, nie pracujących (bezrobotnych) oraz zatrudnionych-zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do GOPS w Starej Kamienicy w terminie do 31.03.2009r. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w wersji elektronicznej do pobrania poniżej. 

Na początku kwietnia pracownicy socjalni wyłonią grupę uczestników projektu spełniających kryteria wraz z listą rezerwową. Lista ta wraz z listą rezerwową umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeniowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2009 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Szeląg
Ilość wyświetleń: 4013
18 lutego 2009 09:33 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie zdjęcia.
18 lutego 2009 09:28 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2009 09:28 (Elżbieta Szeląg) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany